εγγραφη

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Ελληνική Ένωση Αιμαφαίρεσης, για να μαθαίνετε τα νέα και να συμμετέχετε στις δραστηριότητές μας, συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Εγγραφής
Φόρμα Εγγραφής