4η Επιστ. Εκδήλωση Νεφρολογικού Τμήματος ΓΝΘ Παπαγεωργίου

14 - 16 Δεκεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη

Περισσοτερα

12η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

6 Οκτωβρίου 2018, Golden Age

Περισσοτερα

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017, Golden Age

Περισσοτερα

10η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ

20 Ιουνίου 2015, Electra Palace Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

27 - 28 Ιουνίου 2014, New Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, Lucy Hotel, Χαλκίδα

Περισσοτερα