Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Webinars
Συνεχιζόμενη Ιατρική Επιμόρφωση Ετήσιο Πρόγραμμα 2020-2021 (CME)

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού

Κύκλος Webinars
Φθινόπωρο - Χειμώνας 2020