2η Επιστημονική Ημερίδα

2η Επιστημονική Ημερίδα 2000 της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης, ΑΘΗΝΑ 29 Ιανουαρίου 2000. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ, ΑΘΗΝΑ «Αιμοποιητικά κύτταρα: «Από την φυσιολογία στις Θεραπευτικές Εφαρμογές»

Την 20η Οκτωβρίου 2000 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ, στην Αθήνα απογευματινή Συνεδρία.

Θέματα της Συνεδρίας αυτής ήταν τα κάτωθι:

 • Παρουσίαση της Καταγραφής των Μονάδων Αιμαφαίρεσης στην Ελλάδα και των περιστατικών που εφάρμοσαν την μέθοδο αυτή για το έτος 1998.Από την κα Μ.Κριτσιώτη
 • Στρογγυλό τραπέζι:

«Προτύπωση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Αιμαφαίρεση» με διαλέξει:

 • Προτύπωση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση. Κος Σακαλλαρίου
 • Στην Αιμαφαίρεση από Υγιή Δότη. Κ. Μαραγκός και Β.Τσεβρένης
 • Προτύπωση και Διασφάλιση Ποιότητας στα STEM CELLS. Κος Χ.Παπαδημητρίου
 • Εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία από τον Dr.Dalls Amico
 • Διάλεξη ξένου ομιλητή από την BAXTER για την αδρανοποίηση εξωσωματικά όλων των ιών και βακτηριδίων
 • Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε Σώμα ήταν:
Πρόεδρος: Ι. Δερβενούλας
Αντιπρόεδρος: Ε.Γράψα
Γενική Γραμματέας: Μ.Κριτσιώτη
Ειδικός Γραμματέας: Β.Τσεβρένης
Ταμίας: Κ. Μαραγκός
Μέλη: K.Μαρκάκης - Λ.Δαδιώτης

Από τη πρώτη Ανακοίνωση της καταγραφής Δεδομένων Αιμαφαίρεσης από όλη την Ελλάδα για το έτος 1998 διαπιστώθηκε ότι η Αιμαφαίρεση εφαρμόζεται ευρέως στην Ελλάδα.

Από την πρώτη αυτή καταγραφή του έτους 1998:

 • Εστάλησαν επιστολές σε 55 Νοσοκομεία
 • Απάντησαν μόνο τα 28 Νοσοκομεία
 • Εφαρμογή της Αιμαφαίρεσης σε 20 Νοσοκομεία
 • Αιμοδοσίες 16
 • Αιματολογικές – Παθολογικές 5
 • Θεραπευτικές Κλινικές
 • Νεφρολογικές Κλινικές 5

Το Ανθρώπινο Δυναμικό ασχολούμενο με την Αιμαφαίρεση για το 1998 ήταν:
ΓΙΑΤΡΟΙ 51
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 9
ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΣΥΝΟΛΟ 83
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔ ΤΟ 1998 ΗΤΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 51
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΟΤΕΣ 8734
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 824
Εστάλησαν επιστολές στην WAA για την ενημέρωση σχετικά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης και κατά την απαίτηση από την WAA καθορίστηκε αντιπρόσωπος από την ΕΕΑ για το περιοδικό της WAA το TRANSFUSION SCIENCE . Ορίστηκε ο πρόεδρος κος Ι. Δερβενούλας Editor Boarder.