3η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΕΡΦΥΡΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, [ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOSCHOWITZ’S].

19 Ιανουαρίου 2002, Athens Ledra Marrott Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

2η Επιστημονική Ημερίδα

29 Ιανουαρίου 2000, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ, ΑΘΗΝΑ

Περισσοτερα

1η Ημερίδα Αιμαφαίρεσης

«Εφαρμογές της Αιμαφαίρεσης»

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΝΙΜΙΤΣ», ΑΘΗΝΑ, 13 Ιουνίου 1998

Περισσοτερα