4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

9 Ιουνίου 2012, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Περισσοτερα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

18 - 20 Ιουνίου 2010, Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», Ναύπλιο

Περισσοτερα

5η Ημερίδα της ΕΕΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

26 Ιανουαρίου 2008, Hilton Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2006, Καμμένα Βούρλα

Περισσοτερα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

14-16 Μαίου 2004

Περισσοτερα

4η Ημερίδα της ΕΕΑ 2003

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

25 Ιανουαρίου 2003, Athens Ledra Marriott Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα