ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΕΑ

Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης συστάθηκε την 28η Ιουλίου 1997 με τα κάτωθι ιδρυτικά μέλη:
 • Γράψα Ειρήνη
 • Μαρκάκης Κωνσταντίνος
 • Δαδιώτης Λουκάς
 • Κριτσιώτη Γιαλλούση Μαρία
 • Μαραγκός Κωνσταντίνος
 • Τσεβρένης Βασίλειος
 • Παπαδημητρίου Χρήστος
 • Καρακάλου Ευαγγελία
 • Μαρινάκη Αλίκη
 • Μπέλλιου Μαριάννα

Τα πρώτα εγγεγραμμένα μέλη της νεοσύστατης Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης ήταν 109.

Την 24η Νοεμβρίου 1998, εστάλη επιστολή από την ΕΕΑ (HHS - Hellenic Haemapheresis Society) προς την Παγκόσμια Εταιρεία Αιμαφαίρεσης (WAA), για την ενημέρωση της ίδρυσης της Εταιρείας και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για να γίνει η ΕΕΑ μέλος της.

Η WAA (World Apheresis Association), απάντησε την 20ή Ιανουαρίου 1999 και συνεχάρηκε τον πρόεδρο Κον Κωνσταντίνο Μαρκάκη, για την ίδρυση της νεοσύστατης Εταιρείας και έστειλε την θετική απάντηση για να γίνει η ΕΕΑ, μέλος της και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΑ

 • Γράψα Ειρήνη
  Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Γριβέας Ιωάννης
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Ντουραμάνη Παναγιώτα
  Γενική Γραμματέας
 • Τσεκέ Παρασκευή
  Ειδική Γραμματέας
 • Κάρμας Παναγιώτης
  Ταμίας
 • Δ. Παπαδοπούλου
  Μέλος
 • Π. Κυρικλίδου
  Μέλος