1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης με διεθνή Συμμετοχή στην Ολυμπία την 14-16 Μαίου 2004, την χρονιά που επέστρεψαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα.