2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης Πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου & 1η Ιουλίου 2006 στα Καμμένα Βούρλα.