3η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΕΡΦΥΡΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ, [ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOSCHOWITZ’S].

Πραγματοποιίθηκε στην Αθήνα την 19η Ιανουαρίου 2002 στο Ξενοδοχείο Athens Ledra Marrott Hotel στην Αίθουσα Aegean Ballroom

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο καθηγητής κος Miha Furlan από το Central Hematology Laboratory, University Hospital/Inselsital, Bern (Switzerland ) και ο καθηγητής κος Photis Beris από το Division of Hematology Geneva University Hospital (Switzerland).

Η Ημερίδα είχε τεράστια επιτυχία από άποψη συμμετοχής και οι διαλέξεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες.