3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης με διεθνή Συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την 18 - 20 Ιουνίου 2010, στο Ναύπλιο, στο Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ».