5η Ημερίδα της ΕΕΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

5η Ημερίδα της ΕΕΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και το Τμήμα Αιμοδοσίας – Αφαίρεσης της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008

Στο Ξενοδοχείο HILTON ATHENS
Στην Αίθουσα Εσπερίδες