5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

Στο Ξενοδοχείο NEW HOTEL στο ιστορικό Κέντρο της Αθήνας δίπλα στην Πλατεία Συντάγματος και στο Κτίριον του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όπως και τ’άλλα Συνέδρια της Εταιρείας είχε επιτυχία μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα Θεματολογία. Έγιναν εκλογοαπολογιστικές αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 • Αθανασόπουλος Α. Γ.
 • Γερογιάννη Σταυρούλα, Παναγιώτου Μαρία
 • Γράψα Ειρήνη – Παπαϊωάνου Νικόλαος
 • Δρ. Ανάσης Ι. Πάυλος
 • Καλπάκη Έφη
 • Καρτάσης Ζαφείρης
 • Κριτσιώτη Μαρία
 • Μπακιρτζή Τζούλια
 • Πολίτη Διονυσία
 • Σ.I. Τζάρτος, Ε. Γράψα, Π. Ζησιμοπούλου, Γ. Λαγουμιντζής, Κ.
 • Τσαγκάρης Ηρακλής
 • Τσεκέ Παρασκευή
 • Τσιριγώτης Παναγιώτης