1η Ημερίδα Αιμαφαίρεσης

«Εφαρμογές της Αιμαφαίρεσης», ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΝΙΜΙΤΣ», ΑΘΗΝΑ, 13 Ιουνίου 1998

Παρουσιάστηκαν 3 Ενδιαφέρουσες επιστημονικές ενότητες κατά την διάρκεια της ημερίδας.

  1. Στρογγυλό Τραπέζι: «Τεχνικές Αιμαφαίρεσης –Μηχανήματα»
  2. «Αιμαφαίρεση από Δότη»
  3. «Θεραπευτική Κυτταφαίρεση»

Κατά την διάρκεια της 1ης Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν, η 1η Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες και εξελέγη νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το κάτωθι:

  • Μαρκάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
  • Δαδιώτης Λουκάς, Αντιπρόεδρος
  • Παπαδημητρίου Χρήστος, Ταμίας
  • Γράψα Ειρήνη, Γενική Γραμματέας
  • Κριτσιώτη Μαρία, Ειδική Γραμματέας
  • Τσεβρένης Βασίλειος, Μέλος
  • Μαραγκός Κώστας, Μέλος

Ενημερώθηκαν με επιστολή ο ΠΙΣ και ο ΙΣΑ όπως και όλα τα μέλη της Εταιρείας.

21 Ιουνίου 1999 εστάλη επιστολή σε όλα τα Νοσοκομεία, για να μας ενημερώσουν σε ποιες Κλινικές εφαρμόζεται η Αιμαφαίρεση, συνοδευόμενη με ειδικά έντυπα για την καταγραφή της δραστηριότητας Αιμαφαίρεσης, Μηχανήματα, Συνεδρίες, απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό και ασθένειες που εφαρμόζεται η Αιμαφαίρεση.

Επιστροφή στις Εκδηλώσεις