• Αρχική
  • Εκδηλωσεις
  • Εκδηλωσεις ΕΕΑ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

27 - 28 Ιουνίου 2014, New Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, Lucy Hotel, Χαλκίδα

Περισσοτερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

9 Ιουνίου 2012, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Περισσοτερα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

18 - 20 Ιουνίου 2010, Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», Ναύπλιο

Περισσοτερα

5η Ημερίδα της ΕΕΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

26 Ιανουαρίου 2008, Hilton Hotel, Αθήνα

Περισσοτερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2006, Καμμένα Βούρλα

Περισσοτερα