10η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

20 Ιουνίου 2015, Electra Palace Hotel, Αθήνα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

27 - 28 Ιουνίου 2014, New Hotel, Αθήνα

6η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, Lucy Hotel, Χαλκίδα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

9 Ιουνίου 2012, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

18 - 20 Ιουνίου 2010, Ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», Ναύπλιο

5η Ημερίδα της ΕΕΑ

26 Ιανουαρίου 2008, Hilton Hotel, Αθήνα