2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2006, Καμμένα Βούρλα

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης

14-16 Μαίου 2004

4η Ημερίδα της ΕΕΑ 2003

25 Ιανουαρίου 2003, Athens Ledra Marriott Hotel, Αθήνα

3η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης

19 Ιανουαρίου 2002, Athens Ledra Marrott Hotel, Αθήνα

2η Επιστημονική Ημερίδα

29 Ιανουαρίου 2000, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ, ΑΘΗΝΑ

1η Ημερίδα Αιμαφαίρεσης

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΝΙΜΙΤΣ», ΑΘΗΝΑ, 13 Ιουνίου 1998